Tag Archives: dionice

Kako se obavlja trgovanje dionicama

Trgovanje dionicama se obavlja u skadu sa Zakonom o privrednim društvima koji između ostalog uređuje prava i položaj vlasnika i vlasništva nad dionicama. Ovim zakonom su definirane i osnovne informacije o akcijama i dioničarima, kao i sva relevantna pitanja vezana … Continue reading

Posted in Trgovanje dionicama | Tagged , , | Leave a comment