Tag Archives: Cijena bakra

Cijena bakra na burzi i njen utjecaj na tržište valuta

U analizama kretanja cijena na međunarodnom financijskom tržištu cijena bakra na burzi vrlo često zauzima značajno mjesto i interes investitora. To je posljedica uske povezanosti bakra kao robe, s gospodarskim rastom vodećih svjetskih ekonomija svijeta. Naime, bakar, sa kemijskom oznakom … Continue reading

Posted in Cijena bakra | Tagged , , | Leave a comment