Tag Archives: burza

Cijena bakra na burzi i njen utjecaj na tržište valuta

U analizama kretanja cijena na međunarodnom financijskom tržištu cijena bakra na burzi vrlo često zauzima značajno mjesto i interes investitora. To je posljedica uske povezanosti bakra kao robe, s gospodarskim rastom vodećih svjetskih ekonomija svijeta. Naime, bakar, sa kemijskom oznakom … Continue reading

Posted in Cijena bakra | Tagged , , | Leave a comment

Burza ili Stock Market

Burza ili Stock Market (stock, engl. Zaliha) je fizički i poslovno organiziran prostor na kome se trguje vrijednosnim papirima, novcem i stranim sredstvima plaćanja, pod strogo utvrđenim pravilima. Stock Market je, dakle, institucija financijskog tržišta, ali je i sama po … Continue reading

Posted in Stock Market | Tagged , | Leave a comment

Kako se obavlja trgovanje dionicama

Trgovanje dionicama se obavlja u skadu sa Zakonom o privrednim društvima koji između ostalog uređuje prava i položaj vlasnika i vlasništva nad dionicama. Ovim zakonom su definirane i osnovne informacije o akcijama i dioničarima, kao i sva relevantna pitanja vezana … Continue reading

Posted in Trgovanje dionicama | Tagged , , | Leave a comment