Profitabilan biznis – ulaganje na burzi

Suvremen način života i poslovanja donio nam je sa sobom i novu pojmovnu terminologiju u svakodnevnoj komunikaciji i radu: ulaganje na burzi, burzovno poslovanje, burzovni posrednik, brokerske kuće, forex trgovina i slično. Osim toga, aktualna dešavanja u ekonomsko-političkim sferama donijela su mnoštvo promjena poput vlasničke transformacije, privatizacija, akcionarstvo, mala i srednja poduzeća i slično. Tako je tijekom procesa privatizacije i vlasničke transformacije postao kao sve učestaliji način investiranja ulaganje na burzi, a kao posljedica promjena koje su ustanovile, prije svega, nove ekonomske kategorije, novi investicijski instrumenti i dr.. Točnije govoreći, u procesu tranzicije, koja predstavlja prelazak iz jednog sustava u drugi, s društvene svojine i samoupravnih odnosa na tržišnu ekonomiju došlo je do promjene u društvenom životu uopće. Prelazak iz statusa samoupravljača u status dioničara je uvjetovalo da je permanentnim načinom edukacije i informiranjem, ulaganje na burzi prepoznato kao profitabilan posao. Začetak tog procesa nalazi svoje prve korake 1989. godine od kada se javljaju razni modeli privatizacije, a zatim 1997. godine kada je donešen Zakon o svojinskoj transformaciji i dalje 2001. godine Zakon o privatizaciji. Time je zapravo obnovljeno dioničarstvo u Hrvatskoj, koje zapravo datira od tridesetih godina devetnaestog stoljeća. Prve ideje i korake o kontroliranju kretanja vrijednosti novca u dalekoj prošlosti je provodilo Hrvatsko trgovačko udruženje, koje se smatra značajnim za razvitak cjelokupne hrvatske trgovine kao preteče suvremene burze kakvu poznajemo danas.

Profitabilan biznis - ulaganje na burziMeđutim, ulaganje na burzi zahtjeva, pored odlučnosti da investiramo na berzanskom tržištu, određena znanja o trgovanju na burzi. Prije svega, ulaganje na burzi je moguće ostvariti isključivo posredstvom brokera, koji su u obavezi da imaju licencu za obavljanje posredničkih poslova, odnosno dozvolu za rad na tržištu kapitala. Dozvole daje Komisija za vrijednosne papire, koja ujedno vrši kontrolu burzovnog poslovanja. Svaki potencijalni ulagač na burzi, bilo da je fizičko ili pravno lice, mora za početak da izabere brokersku kuću preko koje će obavljati ulaganje na burzi. Odabir brokera se vrši pridržavanjem određenih kriterija od kojih su najvažniji i od kojih ovisi profitabilnost posla kakav je ulaganje na burzi, koji su obično svrstani u paket usluga koji nude brokerske kuće svojim potencijalnim klijentima. Obzirom da su brokeri specijalizirani poslovni subjekti za posredovanje u trgovanju dionicama, od njih se očekuje da su pouzdani u području investicija (ulaganje na burzi). Među brojnim brokerima ima i onih koji u svojoj ponudi imaju investicijske instrumente u akcijama domaćih i stranih tvrtki (FXLider je vodeća brokerska kuća u regiji s izuzetnom paletom investicijskih instrumenata: dionice najznačajnijih međunarodnih kompanija, najtrgovaniji valutni parovi, najznačajniji derivati ​​svestkih energetskih i drugih resursa, poput sirove nafte, plemenitih metala i sl..). U svakom slučaju, od brokerske kuće treda očekivati ​​da bude pouzdana, informativna, poslovna i predusretljiva na zahtjeve kojih obično ima u izobilju kada je u pitanju ulaganje na burzi. U praktičnom smislu, broker je dužan na transparentan način prezentira svoj način poslovanja sukladno zakonskom ragulativom i to prije nego što klijent donese investicijsku odluku, odnosno, prije nego što izda svoj neopozivi nalog o trgovinskoj transakciji, bilo da se radi o prodaji dionica na burzi ili o kupnji istih. Povrh svega, treba uzeti u obzir da svaki dioničar kroz posjedovanje dionica ujedno je i vlasnik kapitala neke kompanije, a vlasnički odnosi spadaju u kompleksnu kategoriju, samim tim je veća potreba za profesionalnim stavom prema poslu kakav je ulaganje na burzi.

This entry was posted in Profitabilan biznis, ulaganje na burzi and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.