Kako trgovati na burzi

Pitanje kako trgovati na burzi podrazumijeva proceduru trgovanja na burzi, gdje dioničari dio svoje imovine ili cjelokupnu imovinu u dionicama pretvaraju u novac. Da bi dioničar pretvorio višak novca u vrijednosne papire potrebno je, također, biti upućen u proceduru, odnosno – kako trgovati na burzi. Naravno, to prije svega podrazumijeva da dioničar treba znati od koga može dobiti stručnu pomoć, kome i kako treba ispostaviti račun za trgovanje i još mnogo toga. Kako trgovati na berzi, dakle, podrazumijeva poznavanje osnovnih elemenata, kao što su: vrste hartija od vrijednosti koje su zastupljene na burzi, tržišnu cijenu dionica, kada se održavaju aukcije, kako se dokazuje posjedovanje dionica ili novca za kupnju dionica, način na koji se izvršavaju nalozi o kupnji ili prodaji dionica, koliko sve to košta i kakve su porezne obveze, kao i druge pojedinosti. Jednostavan odgovor na sva ova pitanja je sadržan u činu potpisivanja ugovora o obavljanju poslova posredovanja nekog od brokersko-dilerskih društava koje klijent samovoljno može odabrati. Praktično, kada klijent odabere brokera i potpiše ugovor sa njim, broker dobiva ovlaštenje za otvaranje i vođenje vlasničkog računa vrijednosnim papirima, odnosno, ovlaštenje za poslove posredovanja u trgovini hartijama od vrijednosti. Na taj način je nedoumica dioničara o tome kako trgovati na burzi u praksi potpuno riješena. Budući da je svaki broker dužan informirati klijente o načinu rada i tržištu vrijednosnih papira, svaki klijent ima priliku da se posredstvom brokera upozna sa procedurom kako trgovati na burzi. Međutim, u mnoštvu informacija kojima raspolaže brokersko-dilersko društvo za klijenta su relevantne samo one informacije koje su u skladu sa stupnjem znanja klijenta o poslovanju vrijednosnim papirima. Sve ostale informacije koje se odnose na prava i obveze klijenta i brokera su jednako dostupne, s tim da se ima u vidu da način, kako trgovati na burzi može imati i individualno svojstvo, au zavisnosti od obrazovanja i socijalno-društvenih osobina samog klijenta. U svakom slučaju, procedura koja se odnosi na pitanje kako trgovati na burzi započinje definiranjem pravnih radnji po ugovoru između klijenta i odabranog brokera, otvaranjem računa i ispostavljanjem naloga za trgovanje. Odnos klijenta i brokera se dalje odvija razmjenom informacija u okviru procedure trgovanja na burzi.

Kako trgovati na burziU okviru procedure i načina na koji se odvija berzansko poslovanje, za sve zainteresirane klijente koji se pitaju kako trgovati na berzi, potrebno je naglasiti da uobičajena procedura ne podrazumijeva investicijske savjete. Točnije, investicijsko savjetovanje prevazilazi okvire iz domene općih i osnovnih informacija o trgovanju na burzi. Da bi brokersko-dilersko društvo moglo klijentima pružati usluge investicijskog savjetovanja, za to treba imati posebnu licencu, koju daje Povjerenstvo za vrijednosne papire, odnosno da je broker licenciran za obavljanje te vrste posla. U svakom slučaju, za klijenta je najznačajnije da mu broker dostavi informacije o posljednjoj tržišnoj cijeni vrijednosnog papira koji ga interesira, kao i informacije o dozvoljenom cjenovnom odstupanju za naredna trgovanja, što predstavlja zonu fluktuacije koja štiti tržište od naglih skokova i padova cijena. Općenito govoreći o burzovnom trgovanju važne odrednice poput vrste dozvola koje posjeduju brokeri, kadrovkska struktura brokersko-dilerskih društava, osobne sposobnosti i afiniteti klijanata u pojedinačnom smislu i slično, au skladu sa zakonskom regulativom, bitno utječu na uspostavljanje procedure – kako trgovati na burzi.

This entry was posted in Kako trgovati na burzi and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.