Kako se obavlja trgovanje dionicama

Kako-se-obavlja-trgovanje-dionicamaTrgovanje dionicama se obavlja u skadu sa Zakonom o privrednim društvima koji između ostalog uređuje prava i položaj vlasnika i vlasništva nad dionicama. Ovim zakonom su definirane i osnovne informacije o akcijama i dioničarima, kao i sva relevantna pitanja vezana za trgovanje dionicama. Naime, prije nego što otpočne trgovanje dionicama, prvobitno se mora dobiti informacije o osnovnim pojmovima u vezi s akcijama, kao io pravu raspolaganja akcijama. Najprije je važno da se razlikuju dvije vrste dionica – obične ili redovne dionice i preferencijalne ili povlaštene dionice. Osnovna razlika između običnih i preferencijalnih dionica odnosi se na pravo upravljanja prema zakonskim regulativama. Ali, bez obzira na vrstu kojoj pripada svaka akcija je po definiciji vlasnička vrijednosnica i kao takva predstavlja dio kapitala (imovine) tvrtke koja je izdala dionice. Istodobno, svaki pojedinačni vlasnik dionica određene kompanije je vlasnik dijela kompanije, a razmjerno broju dionica koje ima u svom posjedu. Za trgovanje dionicama, dalje je važno razlikovati nominalnu i knjigovodstvenu vrijednost akcije od njene tržišne vrijednosti. Nominalna vrijednost akcije je nepromjenljiva jer predstavlja vrijednost dionice u trenutku njenog izdavanja, dok je knjigovodstvena vrijednost promjenjiva kategorija i predstavlja vrijednost dionice iskazane odnosom knjigovodstvene vrijednosti kapitala kompanije i ukupnog broja akcija koji je emitiran. Tržišna vrijednost dionica se mijenja neovisno od nominalne i knjigovodstvene vrijednosti, a zapravo je najbitnija za trgovanje dionicama jer predstavlja valorizovani odnos ponude i potražnje na tržištu. Prema tome, za trgovanje dionicama je tržišna vrijednost dionica u određenom trenutku relevantna informacija za donošenje odlike o prodaji ili eventualnoj kupnji.

Važno je znati i druge pojedinosti koje figuriraju kada je trgovanje dionicama u pitanju. Naime, u slučaju da određena tvrtka ostvaruje pozitivne poslovne rezultate sa značajnim profitom, pojavljuju se zainteresirani investitori koji žele kupiti dionice te tvrtke. To se na tržištu manifestira u vidu naloga za kupnju dionica, dok s druge strane postoji mogućnost da se dionice otuđe, odnosno, izda nalog za prodaju dionica na tržištu. Suštinski, tim činom se obavlja trgovanje dionicama, a istovremeno on predstavlja slobodu dioničara da izađe iz statusa dioničarstva ili prihvati status dioničara u određenoj kompaniji. Osim toga, u slučaju otvorenih dioničkih društava postoji obveza da se trgovanje dionicama obavlja na organiziranom tržištu (burzi) po strogo utvrđenim pravilima definiranim od strane organizatora tržišta. U okviru burze obavlja trgovina vrijednosnim papirima, na organiziranom berzanskom i vanberzanskom tržištu.

Poznavanje procedure po kojoj funkcionira trgovanje dionicama je važno za svakog dioničara, bez obzira na koji način je dioničar postao vlasnik tih dionica, jer ostvareno vlasništvo nad akcijama je trajno i prenosivo je nasljedstvom, poklonom ili prodajom. Svaki dioničar je upisan u knjigu dioničara, sa podacima o broju dionica koje posjeduje, kao i osobnim podacima o njemu. Inače, trgovanje dionicama se odvija isključivo posredstvom ovlaštenih sudionika burze (brokersko-dilerska društva) koja predstavljaju profesionalne aktere specijalizirane za trgovanje dionicama na organiziranom tržištu, burzi. Međutim, investicijska odluka je isključivo pravo vlasnika dionica, bez obzira na investicijske savjete i sve druge usluge koje broker pruža dioničarima, kao svojim klijentima. Zato je veoma važno da svaki dioničar posjeduje bar osnovna znanja o funkcioniranju burze i proceduri po kojoj se odvija trgovanje dionicama.

This entry was posted in Trgovanje dionicama and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.