Investicijski fondovi

Stvaranje ambijenta za intenzivno uključivanje manjih i individualnih investicija u aktivnosti na tržištu vrijednosnih papira (investicijski fondovi) posebno je dobilo na važnosti donošenjem Zakona o investicijskim fondovima. Praktično, prisustvom investicijskih fondova većih razmjera na domaćem tržištu kapitala i najširi slojevi stanovništva dobivaju mogućnost ostvarivanja beneficija od vrhunskog financijskog menadžmenta i to pod veoma povoljnim uvjetima. Investicioni fondovi raspolažu kadrovima koji doprinose da cjelokupno financijsko okruženje uživa efekte sinergije sa suigračima sposobnim da ostvaruju miltilateralna pozitivna djelovanja, koja su proizvod financijske ekspertize i pozitivnih elemenata dobre upravljačke prakse.

Investicijski fondovi su svojevrstan fenomen modernih financija u ekspanziji koji omogućuje uključivanje individualnih, kao i manjih investitora u tokove modernih financija. Kvalitativni napredak u spomenutoj sferi aktivno omogućuju, upravo menadžeri fondova koji na bazi profesionalnog odnosa prema klijentima i okruženju ostvaruju utjecaj širokog spektra na totalitet sudionika na tržištu kapitala. Pojačan intenzitet razvoja dioničarstva zapažen je zahvaljujući predstavnicima institucija različitih oblasti, kao što su: osiguranja, mirovinski fondovi i investicijski fondovi. Rast značaja institucionalnih investitora je prisutan u svim zemljama, a kada je riječ o kolektivnom investiranju u vrijednosne papire ili investicijskim fondovima, oni funkcioniraju u dvije osnovne Kategotija – otvoreni fondovi i investicijski fondovi zatvorenog tipa. Otvoreni ili zajednički fondovi predstavljaju investicijske sheme u kojima investitori mogu kupovati i otkupljuju svoje investicije po unaprijed određenim datumima i po cijeni koja odražava neto vrijednost imovine fonda. Zatvoreni fondovi su sheme investiranja gdje investicija ostaje do određenog datuma, bez mogućnosti otkupa od strane investitora prije utvrđenog datuma. Zajednički fond organiziran je kao korporacija ili kao poseban trust koji prodaje akcije akcionarima. Zajednički investicijski fondovi imaju službene službenika i ravnatelje pa su u tom smislu organizirani kao bilo koja druga tvrtka. Ono što ih bitno izdvaja od drugih kompanija je eksterno upravljanje. Investicioni fondovi se, dakle, oslanjaju na dobavljače usluga sa strane ili pridružene organizacije, neovisne poduzetnike koji investiraju imovinu fondova, ali i brinu o drugim poslovnim aktivnostima. Tvrtke koje upravljaju fondovima ili menadžeri fondova imaju posebno mjesto zato što su upravo one pokretačka, upravljačka i kreativna snaga koja donosi učinkovitost, sigurnost i popularnost investicijskih fondova.

Svijet u kojem se kreću investicijski fondovi je veoma raznovrstan. Na svjetskim tržištima funkcioniraju fondovi kojih ima na tisuće, a međusobno se razlikuju po geografskoj ili sektorskoj opredijeljenosti, vrstama vrijednosnih papira u koje ulažu kapital, strukturi portfelja, kao i po strategijama ulaganja. Investicijski fondovi mogu investirati u okviru nacionalnih ili regionalnih granica, ali iu globalnim okvirima. Sektorska orijentacija se odnosi na investiranje po industrijskim granama ili sektorima, kao i da mogu biti fokusirana na razvijena tržišta ili specijalizirani za tržišta u razvoju.

Glede strategija ulaganja investicijski fondovi su opredijeljeni za jednu od niza varijanti između aktivnog i pasivnog upravljanja. Pasivno upravljanje fondovima, kao jednostavno repliciranje i praćenje indeksa kao pokazatelja kretanja cijena vrijednosnih papira cjelokupnog tržišta ili samo određenih tržišnih segmenata. Aktivni pristup je mnogo zahtjevniji pristup jer u tom slučaju menadžeri realiziju utvrđeni cilj putem strategije maksimiziranja rasta visokih prihoda, a temeljem analize performansi svih sudionika i okruženja na tržištu. Međutim, za investitore je najvažnije da se službene strategije koja je objavljena pridržavaju menadžeri i njihovi investicijski fondovi.

This entry was posted in Investicijski fondovi and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.