Elektroničko bankarstvo

U elektronskom platnom prometu i transferu novčanih sredstava, elektroničko bankarstvo je važan segmnet digitalne ekonomije. Danas, gotovo svi oblici poslovanja banaka prakticiraju elektroničko bankarstvo kako unutar organizacije poslovanja same banke, tako iu komunikaciji njenih komintenata. Naime, bankarski sektor pruža usluge svojim komintentima i klijentima i preko financijskih inovacija koje su neophodne u suvremenim tržišnim uvjetima, gdje poslovna suradnja zahtijeva vrlo visoku razinu komunikacije, tako da je neophodno da je zasnovana na suvremenim informacijskim i telekomunikacijskim tehnologijama. U tom smislu, institucionalno bankarstvo i financijska tržišta koja imaju poslovno okruženje (gospodarski i poslovni subjekti) u uzajamnoj poslovnoj suradnji, nužno vrše transformaciju načina rada u suradnji ka elektronskom poslovanju. Praktično, razvoj informatičke i telekomunikacijske tehnologije stvorio je uvjete za globalizaciju poslovanja, odnosno primjenu suvremenih trendova kao što su digitalna ekonomija i elektroničko bankarstvo. Tome je doprinijela i jaka konkurencija u bankarskom sektoru gdje je osnovni prioritet da se zadrže klijenti usluga koje im pružaju, jer elektroničko bankarstvo i svremena način poslovanja postupno brišu zemljopisne i sve druge granice i razlike među bankama, brokerskim tvrtkama i osiguravajućim tvrtkama. Internet i elektroničko bankarstvo predstavljaju vodeću tehnologiju u novoj koncepciji pristupa banaka u njihovom poslovanju kroz ulaganja u specijaliziranu tehnologiju orijentiranu prema klijentima i to kao glavni cilj u globalizaciji međubankarskog tržišta.

elektricno bankarstvoU svojim prvim koracima, elektroničko bankarstvo je predstavljalo revolucionarni proces prema kojemu su se banke odnosile ne baš uvijek s odobravanjem, pristupale s podozrenjem i nevjericom u svrsishodnost primjene nove tehnologije. Međutim, prednosti koje su se evidentno vremenom ukazivale u procesu rada i funkcioniranja bankarskog sektora, otvarao je sve veće perspektive daljnjeg razvoja. Danas u svijetu, više tisuća različitih banaka svojim klijentima nude usluge koje se odnose na elektroničko bankarstvo s tendencijom stalnog uvećanja brojnosti. To je potpuno razumljivo ako se uzmu u obzir sve prednosti koje ima elektrosko bankarstvo kao specifičan vid elektronskog poslovanja u odnosu na klasični oblik poslovanja. Osnovne prednosti su smanjenje troškova poslovanja i ušteda vremena, brži obrt sredstava, siguran i sigurni platni promet, stalni uvid u stanje na računu i promet i slično. Primarni cilj uvođenja sustava elektronskog plaćanja je bio usmjeren ka rješavanju problema sustava plaćanja temeljenih na papiru (zamjena glomaznih papirnatih dokumenata putem prijenosa elektroničkim putem) ali je praksa dalje pokazala da su ovakvi procesi uslovili reiženjering poslovnih procesa. Elektronsko bankarstvo i pojava elektronskog novca nametnuli su potpuno novu filozofiju u bankarskom sektoru zasnovanu na elektronskoj razmjeni podataka i sredstava. Razvojem elektroničkog prijenosa sredstava znatno se mijenjaju financijski instrumenti i tehnologija poslovanja, a financijske transakvije se mogu prenosti na neograničenu udaljenost i vremenu koje se mjeri djelićima sekunde. Elektronički sustav plaćanja i transfer novca su svakodnevna praksa u interbankarskom sektoru s razvijenim bezgotovinskim prijenosom na mikro i makro razini. U znatnoj mjeri je razvoj i primjena niza novih bankarskih tehnologija poput elektroničke trgovine, samouslužnog bankarstva, zatim kućno i uredsko bankarstvo i dr.. Elektronska trgovina omogućava klijentu kupnju i plaćanje preko interneta posredstvom kućnog računala (sustav korištenja platnih kartica). Za sve kupce, trgovine i banke je elektronička trgovina, kao jedan od vidova koji podrazumijeva elektronsko bankarstvo, pogodna i učinkovita zbog relativno niskih troškova održavanja i samog poslovanja. Sve više je u ekspanziji i razvoj trgovine na međunarodnom financijskom tržištu koje je doživjelo fantastičan razvoj upravo zahvaljujući napretku poslovanja u bankarskom sektoru i informatičkoj tehnologiji. Naglo korištenje interneta u poslovnom ambijentu nametnuo je i potrebu zaštite povjerljivih podataka i sigurnosti komunikacije, a posebno u osjetljivim sektorima kao što je elektronsko bankarstvo.

This entry was posted in Elektroničko bankarstvo and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.