Category Archives: bankarstvo

Bankarstvo

Po definiciji, bankarstvo je sustav poslovanja u čijoj se osnovi nalazi interes. Iz toga proizlazi da je najvažniji posao banke, kao osnovnog subjekta bankarskog sustava (bankarstvo), interes na zajam, a to dalje znači da banka daje novac na zajam ma … Continue reading

Posted in bankarstvo | Tagged | Leave a comment