Author Archives: trgovanjedionicama

Trgovanje vrijednosnim papirima

Zašto je trgovanje vrijednosnim papirima postalo toliko aktualno, pitanje je na koje se može dvojako odgovoriti. Najprije je važno istaknuti pojavu dioničarstva u eri vlasničke transformacije koja se rasprostranila privatizacijom poduzeća i uvjetovala trgovanje vrijednosnim papirima, a kao druga činjenica … Continue reading

Posted in Trgovanje vrijednosnim papirima | Tagged | Leave a comment

Profitabilan biznis – ulaganje na burzi

Suvremen način života i poslovanja donio nam je sa sobom i novu pojmovnu terminologiju u svakodnevnoj komunikaciji i radu: ulaganje na burzi, burzovno poslovanje, burzovni posrednik, brokerske kuće, forex trgovina i slično. Osim toga, aktualna dešavanja u ekonomsko-političkim sferama donijela … Continue reading

Posted in Profitabilan biznis, ulaganje na burzi | Tagged , | Leave a comment

Kako trgovati na burzi

Pitanje kako trgovati na burzi podrazumijeva proceduru trgovanja na burzi, gdje dioničari dio svoje imovine ili cjelokupnu imovinu u dionicama pretvaraju u novac. Da bi dioničar pretvorio višak novca u vrijednosne papire potrebno je, također, biti upućen u proceduru, odnosno … Continue reading

Posted in Kako trgovati na burzi | Tagged | Leave a comment

Kako se prati stanje na burzi

Trgovanje na burzi zahtijeva da se permanentno prati stanje na burzi, odnosno, sve informacije koje se tiču ​​promjena na berzanskom tržištu, podjednako važne i za one koji prodaju i one koji kupuju dionice. To se postiže pomoću informacijskog sustava koji … Continue reading

Posted in stanje na burzi | Tagged | Leave a comment

Investicijski fondovi

Stvaranje ambijenta za intenzivno uključivanje manjih i individualnih investicija u aktivnosti na tržištu vrijednosnih papira (investicijski fondovi) posebno je dobilo na važnosti donošenjem Zakona o investicijskim fondovima. Praktično, prisustvom investicijskih fondova većih razmjera na domaćem tržištu kapitala i najširi slojevi … Continue reading

Posted in Investicijski fondovi | Tagged | Leave a comment

Elektroničko bankarstvo

U elektronskom platnom prometu i transferu novčanih sredstava, elektroničko bankarstvo je važan segmnet digitalne ekonomije. Danas, gotovo svi oblici poslovanja banaka prakticiraju elektroničko bankarstvo kako unutar organizacije poslovanja same banke, tako iu komunikaciji njenih komintenata. Naime, bankarski sektor pruža usluge … Continue reading

Posted in Elektroničko bankarstvo | Tagged | Leave a comment

Cijena bakra na burzi i njen utjecaj na tržište valuta

U analizama kretanja cijena na međunarodnom financijskom tržištu cijena bakra na burzi vrlo često zauzima značajno mjesto i interes investitora. To je posljedica uske povezanosti bakra kao robe, s gospodarskim rastom vodećih svjetskih ekonomija svijeta. Naime, bakar, sa kemijskom oznakom … Continue reading

Posted in Cijena bakra | Tagged , , | Leave a comment

Burza ili Stock Market

Burza ili Stock Market (stock, engl. Zaliha) je fizički i poslovno organiziran prostor na kome se trguje vrijednosnim papirima, novcem i stranim sredstvima plaćanja, pod strogo utvrđenim pravilima. Stock Market je, dakle, institucija financijskog tržišta, ali je i sama po … Continue reading

Posted in Stock Market | Tagged , | Leave a comment

Bankarstvo

Po definiciji, bankarstvo je sustav poslovanja u čijoj se osnovi nalazi interes. Iz toga proizlazi da je najvažniji posao banke, kao osnovnog subjekta bankarskog sustava (bankarstvo), interes na zajam, a to dalje znači da banka daje novac na zajam ma … Continue reading

Posted in bankarstvo | Tagged | Leave a comment

Kako se obavlja trgovanje dionicama

Trgovanje dionicama se obavlja u skadu sa Zakonom o privrednim društvima koji između ostalog uređuje prava i položaj vlasnika i vlasništva nad dionicama. Ovim zakonom su definirane i osnovne informacije o akcijama i dioničarima, kao i sva relevantna pitanja vezana … Continue reading

Posted in Trgovanje dionicama | Tagged , , | Leave a comment