Trgovanje vrijednosnim papirima

Zašto je trgovanje vrijednosnim papirima postalo toliko aktualno, pitanje je na koje se može dvojako odgovoriti. Najprije je važno istaknuti pojavu dioničarstva u eri vlasničke transformacije koja se rasprostranila privatizacijom poduzeća i uvjetovala trgovanje vrijednosnim papirima, a kao druga činjenica nameće se potreba za zaradom mimo egzistencijalne obveze. Naime, sve intenzivniji društveni poremećaji uslijed gospodarske krize nameću prirodnu potrebu za aktivnim planiranjem budućnosti Pročitaj više [...]
Posted in Trgovanje vrijednosnim papirima | Tagged | Leave a comment

Profitabilan biznis – ulaganje na burzi

Suvremen način života i poslovanja donio nam je sa sobom i novu pojmovnu terminologiju u svakodnevnoj komunikaciji i radu: ulaganje na burzi, burzovno poslovanje, burzovni posrednik, brokerske kuće, forex trgovina i slično. Osim toga, aktualna dešavanja u ekonomsko-političkim sferama donijela su mnoštvo promjena poput vlasničke transformacije, privatizacija, akcionarstvo, mala i srednja poduzeća i slično. Tako je tijekom procesa privatizacije i vlasničke transformacije postao kao sve učestaliji Pročitaj više [...]
Posted in Profitabilan biznis, ulaganje na burzi | Tagged , | Leave a comment

Kako trgovati na burzi

Pitanje kako trgovati na burzi podrazumijeva proceduru trgovanja na burzi, gdje dioničari dio svoje imovine ili cjelokupnu imovinu u dionicama pretvaraju u novac. Da bi dioničar pretvorio višak novca u vrijednosne papire potrebno je, također, biti upućen u proceduru, odnosno - kako trgovati na burzi. Naravno, to prije svega podrazumijeva da dioničar treba znati od koga može dobiti stručnu pomoć, kome i kako treba ispostaviti račun za trgovanje i još mnogo toga. Kako trgovati na berzi, Pročitaj više [...]
Posted in Kako trgovati na burzi | Tagged | Leave a comment

Kako se prati stanje na burzi

Trgovanje na burzi zahtijeva da se permanentno prati stanje na burzi, odnosno, sve informacije koje se tiču ​​promjena na berzanskom tržištu, podjednako važne i za one koji prodaju i one koji kupuju dionice. To se postiže pomoću informacijskog sustava koji je jedinstven i definiran prema zahtjevima koji podrazumijevaju pouzdanost računalne tehnike, mrežne opreme, operacijskog sustava, programa i alata za upravljanje bazama podataka. Dobar primjer za to je, svakako burzanski, informacijski Pročitaj više [...]
Posted in stanje na burzi | Tagged | Leave a comment

Investicijski fondovi

Stvaranje ambijenta za intenzivno uključivanje manjih i individualnih investicija u aktivnosti na tržištu vrijednosnih papira (investicijski fondovi) posebno je dobilo na važnosti donošenjem Zakona o investicijskim fondovima. Praktično, prisustvom investicijskih fondova većih razmjera na domaćem tržištu kapitala i najširi slojevi stanovništva dobivaju mogućnost ostvarivanja beneficija od vrhunskog financijskog menadžmenta i to pod veoma povoljnim uvjetima. Investicioni fondovi raspolažu Pročitaj više [...]
Posted in Investicijski fondovi | Tagged | Leave a comment

Elektroničko bankarstvo

U elektronskom platnom prometu i transferu novčanih sredstava, elektroničko bankarstvo je važan segmnet digitalne ekonomije. Danas, gotovo svi oblici poslovanja banaka prakticiraju elektroničko bankarstvo kako unutar organizacije poslovanja same banke, tako iu komunikaciji njenih komintenata. Naime, bankarski sektor pruža usluge svojim komintentima i klijentima i preko financijskih inovacija koje su neophodne u suvremenim tržišnim uvjetima, gdje poslovna suradnja zahtijeva vrlo visoku razinu Pročitaj više [...]
Posted in Elektroničko bankarstvo | Tagged | Leave a comment

Cijena bakra na burzi i njen utjecaj na tržište valuta

U analizama kretanja cijena na međunarodnom financijskom tržištu cijena bakra na burzi vrlo često zauzima značajno mjesto i interes investitora. To je posljedica uske povezanosti bakra kao robe, s gospodarskim rastom vodećih svjetskih ekonomija svijeta. Naime, bakar, sa kemijskom oznakom CU (latinski naziv za bakar je Cuprum) je od davnina poznat kao osnovni sastojak bronze. Zastupljen je u zemljinoj kori u vidu minerala halkopirita, halkozina i drugih. Čist bakar je crvenkasto-smeđe boje, Pročitaj više [...]
Posted in Cijena bakra | Tagged , , | Leave a comment

Burza ili Stock Market

Burza ili Stock Market (stock, engl. Zaliha) je fizički i poslovno organiziran prostor na kome se trguje vrijednosnim papirima, novcem i stranim sredstvima plaćanja, pod strogo utvrđenim pravilima. Stock Market je, dakle, institucija financijskog tržišta, ali je i sama po sebi financijsko tržište. Sve burze (Stock Markets), kao institucije organiziranog financijskog tržišta kapitala, zapravo predstavljaju samostalne organizacije koje posjeduju vlastiti poslovni prostor, članstvo i poslovna Pročitaj više [...]
Posted in Stock Market | Tagged , | Leave a comment

Bankarstvo

Po definiciji, bankarstvo je sustav poslovanja u čijoj se osnovi nalazi interes. Iz toga proizlazi da je najvažniji posao banke, kao osnovnog subjekta bankarskog sustava (bankarstvo), interes na zajam, a to dalje znači da banka daje novac na zajam ma određeno vrijeme i nakon isteka tog razdoblja dobiva novac nazad uz uvećanu vrijednost, kamatu (interes ). Banke obavljaju i neke sporedne djelatnosti, kao što su investicijske i sponzorske, ali su i one u funkciji oplođenog novca, jer s aspekta Pročitaj više [...]
Posted in bankarstvo | Tagged | Leave a comment

Kako se obavlja trgovanje dionicama

Trgovanje dionicama se obavlja u skadu sa Zakonom o privrednim društvima koji između ostalog uređuje prava i položaj vlasnika i vlasništva nad dionicama. Ovim zakonom su definirane i osnovne informacije o akcijama i dioničarima, kao i sva relevantna pitanja vezana za trgovanje dionicama. Naime, prije nego što otpočne trgovanje dionicama, prvobitno se mora dobiti informacije o osnovnim pojmovima u vezi s akcijama, kao io pravu raspolaganja akcijama. Najprije je važno da se razlikuju dvije Pročitaj više [...]
Posted in Trgovanje dionicama | Tagged , , | Leave a comment